Lucia Ravenstein

Beleving  Bezieling Bezinning
 

Middels deze website willen wij alle belangstellenden voor de voormalige Sint Luciakerk te Ravenstein  informeren over de toekomstvisie en het proces hoe hier toe te komen .

L u c i a

Beleving   Bezieling   Bezinning


 Wie is Lucia?

 Lucia is onze beschermvrouw

 Lucia is onze moeder

 Lucia is onze dochter

 Lucia is onze zuster

 Lucia is onze dierbare vriendin

 Lucia is onze geliefde

 Lucia is Lucia

 

Wat geeft Lucia?

Lucia geeft verbinding

Lucia geeft beleving

Lucia geeft bescherming

Lucia geeft bezinning

Lucia geeft liefde