Lucia Ravenstein

Beleving  Bezieling Bezinning
 


Hoofddoelstelling

De hoofddoelstelling van de stichting is het uitvoering geven aan het beleid en de visie voor het in stand houden, beheren en exploiteren van de voormalige Sint Luciakerk te Ravenstein. 

De stichting stelt zich ten doel om door een gezonde bedrijfsvoering en de exploitatie van dit in Nederland unieke - van origine katholieke kerkgebouw - in kenmerkende barokstijl de benodigde financiële middelen te genereren. Dit is noodzakelijk om in de toekomst andere eigen bijdragen voor renovatie en onderhoud van het kerkgebouw in reserve te kunnen opbouwen ten dienste van de instandhouding.

Subdoelstelling

Bevorderen en stimuleren van Ravenstein als toeristische beleving door het ontplooien van maatschappelijke en culturele initiatieven in samenwerking met o.a. Heemkundekring, cultureel Ravenstein en TIR. Ook de toekomstige ontwikkelingen van de meanderende Maas kunnen de potentie van Ravenstein als toeristische hotspot een positieve impuls gaan geven.  


Uitvoering

In gezamenlijkheid met betrokken adviesbureaus als Monumentenhuis Brabant en de Monumentenwacht zal de visie en het meerjarenbeleid (zes jaar) worden ontwikkeld voor de instandhouding en het onderhoud van de voormalige Sint Luciakerk en de financiering daarvan.

De stichting geeft richting aan de ontwikkeling en invulling van maatschappelijke, culturele en commerciële activiteiten en zal deze met meerdere stakeholders in eigen beheer uitvoeren.