Lucia Ravenstein

Beleving  Bezieling Bezinning
 

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Augustus 2020 pdf
Nieuwsbrief Anna Lucia Ravenstein augustus 2020.pdf (97.58KB)
Nieuwsbrief Augustus 2020 pdf
Nieuwsbrief Anna Lucia Ravenstein augustus 2020.pdf (97.58KB)

Op maandag 15 juni 2020 hebben wij de herbestemming van de Luciakerk, pastorie en pastorietuin te Ravenstein gepresenteerd. Inmiddels hebben wij vele mensen binnen en buiten Ravenstein gesproken. We zijn trots op de enorm veel positieve reacties, kaarten en bloemen die we hebben ontvangen. Dit sterkt ons vertrouwen dat we op de goede weg zitten! 

Natuurlijk zijn er ook kritische geluiden en roept dit voor sommige vragen op. Dat is begrijpelijk. Ook die gesprekken zijn waardevol voor ons en inspirerend. De diepere wens die wij achter de herbestemming van de Luciakerk koesteren is om vele losse (Ravenst)eindjes met elkaar te kunnen verbinden. Een community opbouwen waarin ieder een rol kan vinden, zonder verschil in rang of stand!

Stichtingsbestuur 

Binnen enkele weken na de bekendmaking zijn de eerste gesprekken gestart om de bereidwilligheid te polsen in Ravenstein en omgeving om mee te bouwen aan de herbestemming, als bestuurslid, commissielid, ambassadeur of als ondersteunend donateur.

Inmiddels mogen wij u de volgende bestuursleden van de beheerstichting aan u presenteren: 

Arjan Calatz           

Karen van Munster 

Bart Manders         

Cor Strik 

Pim Spanjers           

Voor een uitgebreide kennismaking zie onze website www.luciaravenstein.nl


Vacature

Wij hebben voor ons vrijwillig bestuur nog één vacature voor een ervaren financieel talent als
Penningmeester (m/v)

Gezien de samenstelling van ons bestuur gaat de voorkeur uit naar een vrouw.
Reacties mogen gestuurd worden naar
info@Luciaravenstein.nlCommunity

In onze volgende nieuwsbrief zullen we u iets meer gaan vertellen over de community die we met onze vrijwilligers op willen bouwen, over donateurschap en stellen we onze eerste ambassadeurs aan u voor!


Bijzondere Voorwaarden

Bent u belangstellend, gewoon nieuwsgierig of ongerust? Wij geven u graag transparantie in de bijzondere voorwaarden, door het parochiebestuur gesteld aan de verkoop en herbestemming van de Luciakerk.


Bijzondere voorwaarden, gesteld aan de verkoop en herbestemming

Samenvattend; 

 • De herbestemming moet in overeenstemming zijn met de sacrale oorsprong en mag niet in strijd zijn met de goede orde en goede zeden. Kortom geen ordinaire toestanden. 

 • Bij verkoop of overdracht van de Luciakerk aan een andere partij blijft punt a als voorwaarde onverminderd geldig.

 •  I Punt a geldt ook voor iedere participant.

  II Het is ons niet toegestaan om zonder toestemming liturgische of religieuze bijeenkomsten te organiseren (om te voorkomen dat we onze eigen geloofsstroom gaan opzetten).

  Met toestemming van het parochiebestuur behoort dit wel tot de mogelijkheden. 

  III We mogen geen nieuwe beelden of religieuze tekens vervangen voor de reeds verwijderde exemplaren.

  IV We mogen niet zonder toestemming de klokken luiden, anders dan reeds is geprogrammeerd.

 • We stellen het parochiebestuur niet aansprakelijk voor de staat van het gebouw.

Hierna vindt u de uitgebreide versie, alsmede de omschrijving van alle elementen die in de Luciakerk aanwezig blijven, alsmede het artikel waarin vastgelegd wordt dat ons het voorkeursrecht geschonken wordt om de barokke kunstcollectie na de herbestemming te mogen exposeren.

Lees Meer