Lucia Ravenstein

Beleving  Bezieling Bezinning
 

Ontwikkeling

Reeds in februari 2019 kwamen wij discreet in contact met het kerkbestuur over de herbestemming van enkel de pastorie met tuin. De naastgelegen kerk? Wat zouden we daar in hemelsnaam mee moeten, wat zouden we er überhaupt mee moeten willen. Zo een maatschappelijke last op de schouders nemen . . .  

Toch sloeg er na enkele maanden een vonk over bij het weerzien van het verstofte interieur. Er moest iets gebeuren. Wellicht zouden we een proces aan kunnen slingeren wat anderen inspireert om voort te zetten. Er moet iets gebeuren! Iemand moet het doen…


Tegen de tijd dat ons plan zijn eerste concrete vorm had gevonden startte gelijktijdig een ander proces tussen kerkbestuur en andere geïnteresseerden, waardoor wij bewust gekozen hebben om alle commotie in de luwte af te wachten. Nu is de tijd gekomen om de Luciakerk te eren. Door dit visiedocument met u te delen zetten we een stap richting de toekomst.

Het beheer van het monument zal uitgevoerd worden door de Stichting Anna Lucia Ravenstein. Om de instandhouding van het monument, de primaire doelstelling van de stichting, te waarborgen, moet er een haalbare exploitatie onder liggen. Wij hebben in het proces eerst de haalbaarheid van mogelijke exploitatievormen getoetst, want zonder financiële middelen valt er iets in stand te houden. Op basis van een visiedocument hebben wij de aandacht getrokken van niet alleen het kerkbestuur, maar ook de gemeente Oss en de monumentenhuis. We hebben onszelf opgesteld als een betrouwbare kandidaat waarbij discretie in alle gesprekken de basis voerde.  Alle partijen inclusief het kerkbestuur hebben die gesprekken altijd met de meeste zorgvuldigheid behandeld. 

Vanuit deze dynamiek heeft zich langzaam een vertrouwen gevormd dat ons visiedocument voor de toekomst van de Luciakerk een solide basis biedt met een nieuwe openbare functie waar alle Ravensteiners en belangstellenden uit alle windstreken welkom geheten worden! 

Wij hopen dat de stichting Lucia Ravenstein het vertrouwen van de betrokken bevolking krijgt dat het erfgoed in veilige handen is en er vanuit wederkerigheid uitvoering mag ontstaan voor een nieuwe toekomst voor Lucia.  

 Wij kopen de kerk niet, de kerk koopt ons . . .  De Lucia is van ons allemaal!